CENNÍKY Púchov servis s.r.o.

 

Cenník prác a služieb nezahrnutých v poplatku za správu bytového domu platný od 2.9.2019      

Cenník prác a služieb nezahrnutých v poplatku za správu bytového domu platný od 1.4.2020