CENNÍKY Púchov servis s.r.o.

 

Cenník prác a služieb nezahrnutých v mandátnej zmluve o výkone činnosti BD platný od 1.7.2020      

Cenník prác a služieb nezahrnutých v zmluve o výkone správy bytového domu platný od 1.7.2020