OBJEDNÁVKY Púchov servis s. r. o.Register objednávok firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloDodávateľPredmetDátum úhradyCena bez DPHSpôsob úhradyPoznámka
2020/01/001_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra  
2020/01/004_Gab WURTH, s.r.o. spreje, mazivo, rukavice, vrece, batérie   231,60 EUR faktúra  
2020/01/003_Gab MERTOP s.r.o. čerpadlo WILO   353,10 EUR faktúra  
2020/01/001_Kal  TABELA REAL, s.r.o. búranie betónu PZ Púchov     faktúra  
2020/01/002_Gab Migret, s.r.o. tepelný výmenník   714,90 EUR faktúra č. FA 20190001
2020/01/001_Gab Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   134,55 EUR faktúra č. FA 2000012
2019/12/006_O SAMTEK s.r.o. tovar     faktúra č. FA 
2019/12/015 MsBP Servis, s.r.o. materiál   197,48 EUR faktúra č. FA 22190067
2019/12/014 Marián CHOVANEC prenájom    566,67 EUR faktúra č. FA 190319
2019/12/013 DINOSTAV s.r.o. materiál   139,80 EUR faktúra č. FA 2019925456
2019/12/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   975,43 EUR faktúra č. FA 1901656
2019/12/005_O SAMTEK s.r.o. tovar   1 204,93 EUR faktúra č. FA 91419145
2019/12/004_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 203,90 EUR faktúra č. FA 201915154
2019/12/011 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   63,20 EUR faktúra č. FA 1901658
2019/12/010 M+K Červený, s.r.o. aktivácia E-KASA   292,00 EUR faktúra č. FA 2019377
2019/12/009 MERTOP s.r.o. čerpadlá   2 545,40 EUR faktúra č. FA 1020191798
2019/12/003_O SAMTEK s.r.o. tovar   197,83 EUR faktúra č. FA 91418983
2019/12/002_O PROTRADE, s.r.o.  tovar   897,66 EUR faktúra č. FA 19V0201757, 19V0201799
2019/12/008 K&L Trade s.r.o. materiál   2 074,20 EUR faktúra č. FA 20191207
2019/12/007 DREPAS s.r.o.  odstránenie a odvoz asfaltu   550,00 EUR  faktúra č. FA 2019039
2019/12/006 VIKstav s.r.o. asfaltovanie plôch   5 728,80 EUR s DPH faktúra  
2019/12/005 Dušan Ondrišík stavebné práce   3 600,00 EUR faktúra č.  FA 03122019
2019/12/004 ELMAT SLOVAKIA, s.r.o. skrinka na plynomer     faktúra  
2019/12/003 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   229,16  EUR faktúra č. FA 19021624
2019/12/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   62,00 EUR  faktúra č. FA 2019000176
2019/12/001_O SAMTEK s.r.o. tovar   615,69 EUR  faktúra č. FA 91418789
2019/12/001 MERTOP s.r.o. regulátor   637,77 EUR faktúra č. FA 1020191799
2019/11/016 STAZU, s.r.o. vizitky   22,00 EUR faktúra č. FA 20190381
2019/11/015 ERPOS s.r.o. uskladnenie odpadu   90,00 EUR faktúra č. FA 2519120002
2019/11/014 PD Mestečko rezanie betónu PZ Púchov   660,00 EUR  faktúra č. FA 20193073
2019/11/013 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   114,28 EUR faktúra č. FA 2019000160
2019/11/012 VMT Metrologické služby s.r.o. overenie meračov   182,00 EUR faktúra č. FA 2019135
2019/11/011 VEIDEC SK s.r.o. materiál   79,10 EUR faktúra č. FA SK193924
2019/11/010 Lovíšek Milan ml. oprava dažďových zvodov - Moravská 1668   2 806,50 EUR  faktúra FA na BD 1668
2019/11/009 SADOVSKI s.r.o. prehliadka a konzultácia vzduchotechniky     faktúra FA na mesto
2019/11/008 ITSP s.r.o. toner   22,00 EUR  faktúra č. FA 190493
2019/11/008_O SAMTEK, s.r.o. tovar   879,82 EUR faktúra č. FA 91418751
2019/11/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 949,25 EUR  faktúra č. FA 201914349
2019/11/007 RIVAN - Ivan Rezák materiál   619,78 EUR faktúra č. FA 190100111
2019/11/006 Sládek a syn, Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,62 EUR faktúra č. FA 1901564
2019/11/006_O SAMTEK, s.r.o. tovar   912,53 EUR faktúra č. FA 914186,14
2019/11/005_O INSTALEM s.r.o. tovar   896,99 EUR faktúra č. FA 20190674, 20190689
2019/11/004_O PROTRADE s.r.o. tovar   716,96 EUR faktúra č. FA 19V0201637
2019/11/005 AB stavebniny s.r.o. tovar   12,88 EUR faktúra č. FA AFV19566
2019/11/004 VIKON s.r.o. elektroinštalačný materiál   75,72 EUR faktúra  č. FA 1019006467, 1019007084
2019/11/003 Ticket service s.r.o. lístky   1 366,20 EUR faktúra č. FA 770311120
2019/11/003_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 091,04 EUR faktúra č. FA 20190647, 20190652 (časť), 20190658
2019/11/002_O INSTALEM s.r.o. tovar   851,22 EUR faktúra č. FA 20190636, 20190652 (časť)
2019/11/002 VMT Metrologické služby s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   439,04 EUR  faktúra č. FA 2019125
2019/11/001 BISON s.r.o. elektrotinštalačný materiál   164,78 EUR faktúra č. FA 2019000155
2019/11/001_O Samtek s.r.o. tovar   2 343,36 EUR  faktúra č. FA 91418033
2019/10/042 Ján Pekarík - MAPE ploter   7,20 EUR  faktúra č. FA 2019116
2019/10/041 RELUK s.r.o. revízia ZŠ Gorazdova   86,31 EUR  faktúra č. FA 95/2019
2019/10/040 MsBP Servis, s.r.o. zámok elektrický   12,91 EUR  faktúra č. FA 22190058
2019/10/039 STAZU, s.r.o. polepy motorových vozidiel   305,00 EUR faktúra č. FA 20190346
2019/10/038 ADER deratizácia Mestských objektov     faktúra FA na Mesto Púchov
2019/10/037 MERTOP, s.r.o. materiál   3 702,18 EUR faktúra č. FA 1020191556
2019/10/036 SEZAM s.r.o. dvere   107,93 EUR faktúra č. FA 2419100019
2019/10/035 ELIN s.r.o. vypracovanie PD elektro KD Hoštiná   150,00 EUR faktúra č. FA 2019054
2019/10/034 KV - PROJEKT, s.r.o. vypracovanie PD pre povolenie stavby OK   100,00 EUR  faktúra č. FA 13/09/2019
2019/10/033 Ján Pekarík MAPE ploter - far.čiar.kresba   48,00 EUR faktúra č. FA 2019103
2019/10/032 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   47,76 EUR  faktúra  č. FA 1901398
2019/10/031 TECHEM s.r.o. vodomer     fakt[ra FA na BD 1407
2019/10/030 VEIDEC SK, s.r.o. materiál   217,02 EUR faktúra č. FA SK193510
2019/10/029 KOBASEAL s.r.o. materiál   45,43 EUR  faktúra č. FA FO19-0755
2019/10/028 MIGRET, s.r.o. tepelné výmeníky   2 349,20 EUR faktúra č. FA 20190064
2019/10/027 WURTH, s.r.o. rukavice, spreje, čistič   291,13 EUR faktúra č. FA 4018639464
2019/10/026 Reca Slovensko s.r.o. materiál   95,09 EUR faktúra č. FA 58517872
2019/10/025 CWS-boco Slovensko, s.r.o. čistiace prostriedky    92,74 EUR  faktúra  č. FA 191203489
2019/10/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 007,30 EUR faktúra č. FA 201912646
2019/10/010_O Samtek s.r.o. tovar   384,61 EUR faktúra č. FA 91417652
2019/10/024 HUMIN s.r.o. merače tepla oprava   654,40 EUR faktúra č. FA 1190257
2019/10/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   1 356,92 EUR faktúra č. FA 20190607
2019/10/008_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 212,81 EUR  faktúra č. FA 19V0201519
2019/10/007_O Samtek s.r.o. tovar   1 114,66 EUR faktúra 

č. FA 91417619, 91418223

2019/10/023 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   149,58 EUR faktúra č. FA 1019005711
2019/10/022 RELUK s.r.o. revízia prívodných vedení na KOST BD Reinoo C, D   47,37 EUR  faktúra  č. FA 86/2019
2019/10/021 TECHEM s.r.o. merače tepla pre BD Dvory 1932 v likvidácií     faktúra  FA na BD Dvory II "v likvidácií"
2019/10/020 Lyreco CE, SE čistiace prostriedky    142,10 EUR faktúra č. FA 2380394583
2019/10/019 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. prehliadka a údržba PO   300,00 EUR faktúra FA na Mesto č. 9701900733
2019/10/018 Bison s.r.o. elektroinštalačný materiál   123,68 EUR  faktúra č. FA 2019000144
2019/10/017 LuJaTEL s.r.o. sprej REMS   150,00 EUR  faktúra č. FA 19346
2019/10/016 DREPAS s.r.o. zemné a výkopové práce    1 543,00 EUR faktúra č. FA 2019025
2019/10/015 BBC Systém s.r.o. elektrický priamovykurovací konvektor   70,15 EUR faktúra č. FA 1918B00556
2019/10/014 E-SVIT.CZ nástenný konvektor   310,40 EUR faktúra č. FA 2019504675
2019/10/006_O Samtek s.r.o. tovar   555,24 EUR faktúra  č. FA 91417467
2019/10/005_O Samtek s.r.o. tovar   643,04 EUR faktúra č. FA 91417425
2019/10/004_O VODOTECH tovar   706,08 EUR  faktúra č. FA 22019236,22019237
2019/10/013 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   1104,44 EUR  faktúra č. FA 1019005602
2019/10/012 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   131,85 EUR faktúra č. FA 1901313
2019/10/011 RUMIT SLOVAKIA, s.r.o. realizácia 3.etapy teplovodnej prípojky Reinoo Apartments   13 979,34 EUR faktúra č. FA 190100606
2019/10/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   437,42 EUR faktúra č. FA 1901377, dobropis 25190020
2019/10/009 Landis + Gyr s.r.o. snímače teploty   418,90 EUR faktúra č. FA 3410000503
2019/10/008 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie   900,68 EUR faktúra č. FA 2019104
2019/10/007 MERTOP s.r.o. termostat SIEMENS   237,51 EUR faktúra č. FA 1020191384
2019/10/006 Technická inšpekcia, a.s. úradná skúška expanzných nádob   274,00 EUR faktúra č. FA 2019414975
2019/10/003_O Samtek s.r.o. tovar
  3 658,72 EUR  faktúra č. FA 91417305
2019/10/005 Jágrik Metal s.r.o. materiál   12,00 EUR  faktúra č. FA 1900230
2019/10/004 ZLSBD livestream kongresu   45,00 EUR faktúra č. FA 2019760
2019/10/003 BISON, s.r..o. elektroinštalačný materiál   76,44 EUR  faktúra č. FA 2019000143
2019/10/002 Technické plyny, s.r.o. acetylén, kyslík    80,00 EUR  faktúra č. FA 285/2019
2019/10/002_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 047,86 EUR  faktúra č. FA 19V0201419
2019/10/001_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 768,88 EUR faktúra č. FA 2016911443, 201911357
2019/10/001 AB - stavebniny, s.r.o. materiál   130,70 EUR  faktúra č. FA AFV19495
2019/09/013_O DISPO-M s.r.o. tovar   86,16 EUR  faktúra č. FA 201911357
2019/09/023 AB stavebniny s.r.o. tovar   80,64 EUR faktúra  č. FA AFV19525
2019/09/022 MsBP Servis, s.r.o. spínač na sporák   10,59 EUR faktúra č. FA 22190052
2019/09/021 BISON s.r.o. elvarektroinštalačný materiál   9,72 EUR faktúra č. FA 2019000141
2019/09/020 ITSP s.r.o. toner   30,00 EUR  faktúra č. FA 190424
2019/09/019 DOMO - Slovakia, s.r.o. čistiace prostriedky    62,23 EUR faktúra č. FA 261901822
2019/09/012_O INSTALEM tovar   1 623,20 EUR faktúra č. FA 20190535, FA 20190542
2019/09/018 Technické plyny, s.r.o. materiál   64,00 EUR faktúra  č. FA 262/2019
2019/09/017 FM plus, s.r.o. materiál   30,00 EUR faktúra č. FA 201900164
2019/09/011_O DISPO-M s.r.o. tovar   332,39 EUR faktúra č. FA 201911005
2019/09/016 MERTOP s.r.o. čerpadlo   1 731,40 EUR faktúra č. FA 1020191268
2019/09/015 Sládek a syn - Elektroinštalácie s.r.o. elektroinštalačný materiál   72,32 EUR  faktúra č. FA 1901255
2019/09/014 Energo AMR, s.r.o. CP na hadraulické vyregulovanie rozvodov BD 883     faktúra  
2019/09/013 AB stavebniny s.r.o. materiál   62,62 EUR  faktúra č. FA AFV19449
2019/09/012 Reca Slovensko, s.r.o. materiál   206,97 EUR faktúra č. FA 58514586
2019/09/011 Ing. Ján Rusnák  projektová dokumentácia BD 1.mája 883     faktúra  FA na BD 1.mája 883
2019/09/010_O PROTRADE s.r.o. tovar   607,24 EUR faktúra č. FA 19V0201323
2019/09/009_O INSTALEM s.r.o. tovar   3 668 ,26 EUR faktúra č. FA 20190519
2019/09/008_O Samtek s.r.o. tovar   702,15 EUR faktúra č. FA 91416856, 91416886
2019/09/010 Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   361,95 EUR  faktúra  č. FA 1901189
2019/09/009 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   84,67 EUR faktúra  č. FA 2019000133
2019/09/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 054,46 EUR faktúra č. FA 201910748
2019/09/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 894,40 EUR faktúra č. FA 91416698
2019/09/005_O Samtek s.r.o. tovar     faktúra č. FA 91416698
2019/09/008 HUMIN, s.r.o. oprava frekvenčných meničov TOP-E   646,50 EUR  faktúra č. FA 1190217
2019/09/007 Technické plyny, s.r.o. materiál   80,00 EUR  faktúra č. FA 253/2019
2019/09/006 TECH-LIT SK s.r.o. materiál   301,00 EUR  faktúra č. FA 11901298
2019/09/005 LuJaTEL s.r.o. aku vŕtačka M12 FPD   240,83 EUR faktúra č. FA 19311
2019/09/004 Patrik Bednár - AQUAPUMPS expanzomaty 18L   465,00 EUR faktúra č.FA 191392
2019/09/003 WURTH s.r.o. ochranné pomôcky, sprej na čistenie   257,61 EUR faktúra č. FA 4018627291,4018629547
2019/09/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 669,82 EUR faktúra č. FA 91416437
2019/09/003_O PROTRADE s.r.o. tovar   1778,10 EUR faktúra č. FA 19V0201254
2019/09/002 ITSP s.r.o. mobilný telefón údržba   179,90 EUR faktúra č. FA 190371
2019/09/002_O Instalem, s.r.o. tovar   1 199,11 EUR faktúra č. FA 20190469, č. FA 20190490
2019/09/001_O Kralovič s.r.o. tovar   495,50 EUR faktúra č. FA 20190366
2019/09/001 VMT Metrologické službby, s.r.o. overenie meračov   65,80 EUR faktúra č. FA 2019066
2019/08/019 TECHEM s.r.o. merač tepla    79,00 EUR  faktúra č. FA 90090194
2019/08/018 MAHRLO, s.r.o. merač tepla   95,88 EUR faktúra č. FA 191057
2019/08/017 MEDIDERMA s.r.o. strešné vetráky   35,68 EUR faktúra  č. FA 2019210
2019/08/016 SLÁDEK a syn Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   20,05 EUR faktúra č. FA 1901169
2019/08/015 AB stavebniny s.r.o. materiál   9,64 EUR faktúra č. FA AFV 19415
2019/08/014 RELUK s.r.o. revízia elektrickej inštalácie ZŠ Komenského   250,00 EUR faktúra č. FA 75/2019
2019/08/013 OTIDEA s..ro. školenie verejné obstarávanie   90,00 EUR faktúra č. FA 1901001441
2019/08/010_O DISPO-M s.r.o. tovar   247,37 EUR faktúra č. FA 201909609
2019/08/009_O DISPO-M s.r.o. tovar   578,,74 EUR faktúra č. FA 201909517
2019/08/012 RIVAN - Ivan Bezák materiál   76,50 EUR faktúra č. FA 190100088
2019/08/011 Lyreco CE, SE kancelárske potreby   106,70 EUR faktúra č. FA 2380384342
2019/08/008_O Samtek, s.r.o. tovar   1 093,61 EUR faktúra č. FA 91416174
20190408 Púchov servis s.r.o. stavebno-technické úpravy ZŠ Gorazdova   3 859,21 EUR faktúra - s DPH obj. prijatá z Mesta Púchov
2019/08//010 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   48,08 EUR  faktúra č. FA 1901111
2019/08/009 SlovFire, s.r.o. dodanie denníkov požiarných uzáverov Dvory 1932   135,00 EUR faktúra FA na BD Dvory 1932 v likvidácií
2019/08/007_O DISPO-M s.r.o. tovar   939,86 EUR faktúra č. FA 201909192
2019/08/008 EST Stage Technology, a.s. kontrola javiskovej techniky KVC  

 

 

faktúra FA na Mesto
2019/08/007 ITSP s.r.o. toner   15,00 EUR faktúra č. FA 190341
2019/08/006_O Samtek s.r.o. tovar   1 276,51 EUR faktúra č. FA 91415927
2019/08/005 DORMIN, s.r.o. servisný zásah garážovej brány - BD Dvory 1932   76,00 EUR faktúra  FA na Dvory 1932
2019/08/004 EDMAX, s.r.o. balík služieb k doméne SECURITY & SERVIS PRO   180,00 EUR faktúra č. FA 10190072
2019/08/003 STRABAG s.r.o. asfaltový postrek, asfaltový koberec   2 880,00 EUR faktúra č. FA 190130015
2019/08/005_O Samtek s.r.o. tovar   63,35 EUR faktúra č. FA 91415748
2019/08/002 BISON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   39,39 EUR  faktúra č. FA 2019000112
2019/08/001 AB stavebniny, s.r.o. materiál   252,42 EUR faktúra č. FA AFV19355
2019/08/004_O Instalem, s.r.o. tovar   645,17 EUR faktúra č. FA 20190423 
2019/08/003_O DISPO-M s.r.o. tovar   1 220,22 EUR faktúra č. FA 201908392-8515
2019/08/002_O Vodotech tovar   722,65 EUR faktúra č. FA 22019175, 22019185
2019/08/001_O Samtek s.r.o. tovar   1 561,02 EUR faktúra č. FA 91415545
2019/07/023 MsBP Servis, s.r.o. poistka nožová   17,88 EUR faktúra č. FA 22190045
2019/07/022 BISON s.r.o. elektroinštalačný materiál   43,59 EUR faktúra č. FA 2019000121
2019/07/021 AB stavebniny s.r.o. materiál   144,90 EUR  faktúra č. FA AFV19400
2019/07/020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. elektroinštalačný materiál   179,78 EUR faktúra č. FA 1901045
2019/07/019 VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   311,63 EUR faktúra č. FA 1019004486
2019/07/018 RIVAN - Ivan Rezák tovar   438,16 EUR faktúra č. FA 190100075
2019/07/017 Tibor Meliš geometrický plán CMŠ   235,00 EUR faktúra č. FA 20190117
2019/07/016 Markovič Mário prehliadka plynového zariadenia MsP   54,00 EUR faktúra FA na Mesto 
2019/07/015 SlovFire, s.r.o. kontrola požiarných uzáverov SOV     faktúra  
2019/07/014 WURTH, s.r.o. materiál   254,90 EUR faktúra č. FA 4018615679
2019/07/009_O Instalem, s.r.o. tovar   2 424,12 EUR faktúra č. FA 20190406
2019/07/008_O Samtek s.r.o. tovar   913,02 EUR faktúra č. FA 91415365 
2019/07/013 Ticket Service s.r.o. stravné lístky   6 800,00 EUR faktúra č. FA 770288951
2019/07/012 SlovFire, s.r.o.

kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MsBP

  78,28 EUR faktúra  FA na MsBP
2019/07/011 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla   416,20 EUR faktúra č. FA 2019026
2019/07/010 Trník - služby, s.r.o. odstránenie betonu BD 1657   1 632,00 EUR faktúra č. FA 1020190171 
2019/07/009 AB-stavebniny  materiál   171,45 EUR faktúra č. FA 19334
2019/07/008_B BISON, s.r.o. materiál   70,53 EUR faktúra č. FA 2019000102
2019/07/008_A BISON, s.r.o. materiál   57,30 EUR faktúra č. FA 2019000100
2019/07/007_O PROTRADE s.r.o. tovar   1 503,47 EUR faktúra č. FA 19V0201007
2019/07/006_O Samtek s.r.o. tovar   948,24 EUR faktúra č. FA 91415247
2019/07/007 Patrik Bednár AQUAPUMPS expanzomaty   462,83 EUR faktúra č. FA 190991
2019/07/005_O DISPO-M s.r.o. tovar   806,31 EUR faktúra č. FA 201907568
2019/07/004_O Samtek s.r.o. tovar   1 001,08 EUR faktúra č. FA 91415057
2019/07/006 Prenosil s.r.o. rozvodná skriňa - ZŠ Komenského   3 850,00 EUR faktúra č. FA 190373
2019/07/008_C VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál   775,06 EUR faktúra č. FA 1019004094
2019/07/005_B VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál      255,77 EUR faktúra č. FA 1019003988
2019/07/005_A VIKON, s.r.o. elektroinštalačný materiál a svietidlá   2 908,11 EUR faktúra č. FA 1019003838
2019/07/004 MERTOP, s.r.o. čerpadlá      333,00 EUR faktúra č. FA 1020190889
2019/07/003 VMT Metrologické služby, s.r.o. metrologické overenie meračov tepla      325,10 EUR faktúra č. FA 2019012
2019/07/002  JA servis, s.r.o. materiál - nádstavec zvár.        49,08 EUR faktúra č. FA 19VF00156