ZMLUVY Púchov servis s . r. o.Register zmlúv firmy Púchov servis s. r. o.

ČísloZmluvná stranaNázovPredmetCena bez DPHDátum účinnostiDátum ukončenia
2022/01/18 Finlegal services, s.r.o. Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok   25.1.2022 na neurčito
2022/01/17 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere_UZF/22/10017 Zmluva o spotrebnom úvere  13 199,00 EUR - s DPH 12.1.2022  
2022/01/16 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere_UZF/22/10016 Zmluva o spotrebnom úvere  13 199,00 EUR - s DPH 12.1.2022  
2022/01/15 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva_ZIN/22/00250 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva  16 499,00 EUR s DPH 12.1.2022  
2022/01/14 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva_ZIN/22/00249 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva  16 499,00 EUR s DPH 12.1.2022  
2022/01/13 PROTRADE s.r.o.  Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 12/2022 Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 12/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/12 MERTOP s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu pre potreby KOST 11/2022 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu pre potreby KOST 11/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/11 DINOSTAV s.r.o.  Rámocová dohoda o dodávke stavebného materiálu 10/2022 Rámocová dohoda o dodávke stavebného materiálu 10/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/10 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu 9/2022 Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu 9/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/09 INSTALEM s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 8/2022 Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 8/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/08 DISPO-M s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 7/2022 Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 7/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/07 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 6/2022 Rámcová dohoda o dodávke kurenárského materiálu 6/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/06 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke sanitárného materiálu 5/2022 Rámcová dohoda o dodávke sanitárného materiálu 5/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/05 PROTRADE s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 4/2022 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 4/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/04 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 3/2022 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 3/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/03 INSTALEM s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 2/2022 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 2/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/02 DISPO-M s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 1/2022 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu 1/2022   11.1.2022 31.12.2022
2022/01/01 OsmoDry.cz s.r.o. Zmluva o dielo Zmluva o dielo - OV Vieska 1 600,00 EUR 5.1.2022  
ZMLU21045 MsBP Servis, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - UCT Zmluva o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY 213,00 EUR 1.1.2022 31.12.2022
ZMLU21044 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - UCT Zmluva o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY 4 556,00 EUR 1.1.2022 31.12.2022
ZMLU21043 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržby Zmluva o poskytovaní údržby -SERVIS ENERG.ZARIADENí cenník 1.1.2022 31.12.2022
ZMLU21042 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby 3 200,00 EUR 1.1.2022 31.12.2022
ZMLU21041 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - CHÚV Zmluva o poskytovaní služby - CHÚV 700,00 EUR 1.1.2022 31.12.2022
ZMLU21040 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme NP 2 055,00 EUR  1.1.2022 na neurčito
ZMLU21039 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku_PU296BE   1.1.2022 na neurčito
ZMLU21038 Mesto Púchov Dodatok č. 13 k Mandátnej zmluve Dodatok č. 13 k Mandátnej zmluve   1.1.2022  
ZMLU21037 Mesto Púchov Dohoda o ukončení Zmluvy  Dohoda o ukončení Zmluvy o správe NP - KVC   31.12.2021  
ZMLU21036 Československá obchodná banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere  Zmluva o kontokorentom úvere   30.12.2021  
ZMLU21035 MG ODPADY, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 550,00 EUR 27.11.2021 26.11.2022
ZMLU21034 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy po pokytovaní služieb Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - Revizia tlakových zariadení   31.10.2021  
ZMLU21033 Obec Záriečie Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne ZŚ a MŚ  Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne ZŚ a MŚ  416,67 EUR 1.10.2021 na neurčito
ZMLU21032 Obec Lysá pod Makytou Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne_KD Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne_KD 416,67 EUR 1.10.2021 na neurčito
ZMLU21031 Obec Lúky Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne_KD a MŠ Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne_KD a MŠ 416,67 EUR 1.10.2021 na neurčito
ZMLU21030 ZŠ a MŠ Lysá pod Makytou Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne_ZŠ a MŠ  Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb, obsluhy, servis a údržby peletkovej kotolne_ZŠ a MŠ  416,67 EUR 1.10.2021 na neurčito
ZMLU21029 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby  Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby    30.9.2021 30.9.2021
ZMLU21028 Ticket Service, s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania + dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení stravovania + dodatok č. 1   1.10.2021 31.12.2023
ZMLU21027 SVB a NP 1151 Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečovania havarijnej pohotovosti a údržby Zmluva o poskytovaní služieb zabezpečovania havarijnej pohotovosti a údržby   1.9.2021 na neurčito
ZMLU21026 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb - BOZP a PO Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb - BOZP a PO   31.8.2021 31.8.2021
ZMLU21025 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č. 511107695 - zmena č. 7 Poistná zmluva č. 511107695 - zmena č. 7   13.7.2021  
ZMLU21024 Mesto Púchov Zmluva o dielo_ZASADAČKA Zmluva o dielo_ZASADAČKA_Mestský úrad 45 582,02 EUR 13.7.2021  
ZMLU21023 Podnik technických služieb mesta, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY 2 738,00 EUR 7.7.2021 31.12.2021
ZMLU21022 Zásielkovňa s.r.o. Mándatná zmluva Mandátna zmluva   15.6.2021 31.3.2022
ZMLU21021 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o nájme dopravného prostriedku Zmluva o nájme dopravného prostriedku PU 296BE 12,00 EUR 25.4.2021 na neurčito
ZMLU21020 FIM plus, s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb Zmluva o budúcej zmluve o poskytovaní služieb   16.4.2021  
ZMLU21019 Slovak Telekom, a.s. Hromadná zmluva poskytovaní verejných služieb Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb - klientské centrum   26.2.2021 na neurčito
ZMLU21018 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PU 882 CG Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PU 882 CG 144,18 EUR - s DPH 17.2.2021 na neurčito
ZMLU21017 Mitter Pavel Kúpna zmluva  Kúpna zmluva - Citroen  7 500,00 EUR 15.2.2021 po zaplatení
ZMLU21016 NAM SLovakia s.r.o. Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI 95,00 EUR 11.2.2021 na neurčito
ZMLU21015 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme dopravného prostriedku PU296BE Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme dopravného prostriedku PU296BE   30.1.2021 28.2.2021
ZMLU21014 MERTOP, s.r.o. Rámcová dohoa o dodávke vodoinštalačného, kúrenárskeho a elektroinštalačného materiálu pre potreby údržby KOST č. 11/2021 Rámcová dohoa o dodávke vodoinštalačného, kúrenárskeho a elektroinštalačného materiálu pre potreby údržby KOST č. 11/2021   23.1.2021 31.12.2021
ZMLU21013 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 9/2021 Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 9/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21012 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - UPRATOVANIE Zmluva o poskytovaní služieb - UPRATOVANIE 650,16 EUR 14.1.2021 31.12.2028
ZMLU21011 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 8/2021 Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 8/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21010 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 2/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 2/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21009 DISPO-M s,r.o. Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 7/2021 Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 7/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21008 DISPO-M s,r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 1/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 1/2021   14.1.2021 31.12.2021
ZMLU21007 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 6/2021 Rámcová dohoda o dodávke kúrenárskeho materiálu č. 6/2021   13.1.2021 31.12.2021
ZMLU21006 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 5/2021 Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 5/2021   13.1.2021

31.12.2021

ZMLU21005 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 3/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 3/2021   13.1.2021 31.12.2021
ZMLU21004 MsBP Servis, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY Zmluva o poskytovaní služieb - ÚČTOVNÉ SLUŽBY0 252,00 EUR 13.1.2021 31.12.2021
ZMLU21003 Migret, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného,kurenárského a elektroinštalačného materiálu pre potreby KOST 12/2021 Rámcová dohoda o dodávke, vodoinštalačného, kurenáreského a elektroinštalačného materiálu pre potreby KOST 12/2021   12.1.2021 31.12.2021
ZMLU21002 DINOSTAV, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č. 10/2021 Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č. 10/2021   12.1.2021 31.12.2021
ZMLU21001 PROTRADE s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 4/2021 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 4/2021   12.1.2021 31.12.2021
ZMLU20056 Podnik technických služieb mesta, s.r.o.  Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby 1 898,00 EUR 6.1.2021 30.9.2021
ZMLU20055 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2018/01/001 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2018/01/001 110,71 EUR  6.1.2021 na neurčito
ZMLU20054 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o podnájme NP Zmluva o podnájme NP 1 955,00 EUR 1.1.2021 na neurčito
ZMLU20053 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby 3 200,00 EUR + cenník 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20052 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - Revízie tlakových zariadení Zmluva o poskytovaní služieb - Revízie tlakových zariadení 1 200,00 EUR 1.1.2021 31.10.2021
ZMLU20051 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržby - Údržba a servis energetických zariadení Zmluva o poskytovaní údržby - Údržba a servis energetických zariadení cenník 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20050 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - Udržiavanie KOST Zmluva o poskytovaní služby - Udržiavanie KOST 700,00 EUR 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20049 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby  Zmluva o poskytovaní služieb - Účtovné služby  4 415,00 EUR 1.1.2021 31.12.2021
ZMLU20048 ALLIANZ Slov.poisťovňa, a.s. Komplexné poistenie podnikateľov - SZVT, č. PZ 511079952 Zmena č. 26 - VB a NP v BD   1.1.2021 na neurčito
ZMLU20047 ALLIANZ Slov.poisťovňa, a.s. Komplexné poistenie podnikateľov - SZVT, č. PZ 511107695 Zmena č. 6 - Púchov servis s.r.o.   1.1.2021 na neučito 
ZMLU20046 MG ODPADY, s.r.o. Odpadové hospodárstvo Zml.č. O2020112703001 Zmluva o poskytovaní služieb - OH 550,00 EUR 27.11.2020 na neurčito
ZMLU20045 Podnik technických služieb mesta s.r.o.  Zmluva o poskytovaní služieb podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva Zmluva o poskytovaní služieb podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva 1 750,00 EUR 1.11.2020 31.12.2020
ZMLU20037 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva  85,48 EUR 13.10.2020 po zaplatení
ZMLU20040 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere   13.10.2020 31.12.2022
ZMLU20042 Obec Lysá pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte KD Lysá pod Makytou Ramcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte KD Lysá pod Makytou   10.10.2020 na neurčito
ZMLU20041 ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠ s MŚ Lysá pod Makytou Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou   10.10.2020 na neurčito
ZMLU20039 Obec Záriečie Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Záriečie Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Záriečie   3.10.2020 na neurčito
ZMLU20038 Obec Lazy pod Makytou Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Lazy pod Makytou Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v ZŠ a MŠ Lazy pod Makytou   3.10.2020 na neurčito
ZMLU20036 Obec Lúky Zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v objektoch KD a MŠ Lúky Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba - peletkovej kotolne v KD a MŠ Lúky   1.10.2020 na neurčito
ZMLU20032 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva 661,07 EUR 30.9.2020 po zaplatení
1/09/2020 MESTKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb dispečingu Zmluva o poskytovaní služieb dispečingu 100,00 EUR 25.9.2020 31.8.2024
24875 Business Lease Slovakia s.r.o. Kúpna zmluva - Mercedes VITO Kúpna zmluva - Mercedes VITO 14 200,00 EUR s DPH 13.7.2020  
ZIN/20/05307 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníkeho práva Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníkeho práva   7.7.2020  
UZF/20/10453 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere Zmluva o spotrebnom úvere  11 360,00 EUR s DPH 7.7.2020  
ZMLU20023 MŠK Púchov, s.r.o. Dohoda o urovnaní Dohoda o urovnaní 7 000,00 EUR 21.5.2020 4.6.2020
ZMLU20022 Štrbáková Tatiana Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   15.5.2020 na neurčito
ZMLU20019 MŠ Chmelinec Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   1.5.2020 na neurčito
2017/007_Dodatok č. 2 MsBP Servis, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - účtovné služby 252,00 EUR 30.4.2020 na neurčito
ZMLU20017 MŠ Požiarna 1291 Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb Rámcová zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb   30.4.2020 na neurčito
ZMLU20016 Finlegal services, s.r.o. Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok  Mandátna zmluva o vymáhaní pohľadávok   17.1.2020 3.1.2022
N09477/00000 NAM Slovakia s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI Zmluva o poskytovaní služieb systému ONI 192,00 EUR   14.2.2020 na neurčito
ZMLU20014 ČSOB, a.s. Zmluva o akceptáciíi platobných kariet Zmluva o akceptácii platobných kariet   5.2.2020 na neurčito
ZMLU20012 Alena Kapralčíková Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb 290,00 EUR  4.2.2020 7.2.2020
ZMLU20011 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva_HM 402,17 EUR 1.2.2020  
ZMLU20010 MsBP Servis, s.r.o. Kúpna zmluva Kúpna zmluva_HM 475,25 EUR 1.2.2020  
8/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 8/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 8/2020   1.2.2020 31.12.2020
4/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 4/2020 Rámcová dohoda o dodávke sanitárneho materiálu č. 4/2020   1.2.2020 31.12.2020
3/2020 SAMTEK s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke kurenárskeho materiálu č. 3/2020 Rámcová dohoda o dodávke kurenárskeho materiálu č. 3/2020   1.2.2020 31.12.2020
7/2020 DISPO-M s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 7/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 7/2020   23.1.2020 31.12.2020
2/2020 MERTOP, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu č. 2/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného, kurenárského a elektroinštalačného materiálu č. 2/2020   22.1.2020 31.12.2020
6/2020 INSTALEM, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 6/2020 Rámcová dohoda o dodávke vodoinštalačného materiálu č. 6/2020   17.1.2020 31.12.2020
1/2020 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 1/2020 Rámcová dohoda o dodávke elektroinštalačného materiálu č. 1/2020   17.1.2020 31.12.2020
5/2020 DINOSTAV, s.r.o. Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu            č.5/2020 Rámcová dohoda o dodávke stavebného materiálu č.5/2020   14.1.2020 31.12.2020
2018/01/002_Dodatok č. 2 MsBP Servis, s.r.o. Ddatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/002 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/002   1.1.2020 na neurčito 
2018/01/001_Dodatok č. 2 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ddatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/001 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 2018/01/001 99,10 EUR 1.1.2020 na neurčito
2019/014 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby Zmluva o poskytovaní pohotovostnej havarijnej služby   1.1.2020 31.12.2020
2019/013 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní údržby - servis energetických zariadení Zmluva o poskytovaní údržby - servis energetických zariadení   1.1.2020 31.12.2020
2019/012 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - revízie tlakových zariadení Zmluva o poskytovaní služieb - revízie tlakových zariadení 1000,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
2019/011 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služby - udržiavanie KOST Zmluva o poskytovaní služby - udržiavanie KOST 700,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
2019/010 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby Zmluva o poskytovaní služieb - účtovné služby 5781,00 EUR 1.1.2020 31.12.2020
ZMLU19030 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby     31.12.2019
ZMLU19029 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb     31.12.2019
ZMLU19028 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní údržby     31.12.2019
ZMLU19027 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb - účtovné služby     31.12.2019
ZMLU19026 Business Lease Slovakia s.r.o. Rámcová zmluva o nájme  Rámcová zmluva o nájme   18.11.2019  
ZMLU19025 Business Lease Slovakia s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností Zmluva o prevode práv a povinností   18.11.2019  
ZMLU19024 GAJOS, s.r.o. Mandátna zmluva Mandátna zmluva - bezpečnostná služba 190,00 EUR  20.09.2019 na neurčito
ZMLU19023 Mesto Púchov Zmluva o dielo " Obnova sociálných zariadení, garáže a plôch Hasičskej zbrojnice Zmluva o dielo " Obnova sociálných zariadení, garáže a plôch Hasičskej zbrojnice 41 797,46 EUR  03.10.2019  
821197/2019 Ticket Service, s.r.o. Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb Rámcová zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb   01.10.2019 30.9.2021
ZMLU19021 AK JUDr. Gelatka, s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti vykonávanej pre partnera verej.sektora Zmluva o kontrolnej činnosti vykonávanej pre partnera verej.sektora 120,00 EUR 09.09.2019 na neurčito
  Michal Kočner Zmluva o výkone funkcie konateľa Zmluva o výkone funkcie konateľa   01.09.2019 na neurčito
ZMLU19020 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone podpornej energetickej služby  Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone podpornej energetickej služby   31.07.2019 31.8.2019
ZMLU19019 MŠK Púchov s.r.o. Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní a úhrade záväzku Dodatok č.1 k Dohode o uznaní a úhrade záväzku   31.07.2019 14.9.2019
ZMLU19018  Mesto Púchov Zmluva o dielo - ZŠ Komenského_Rekonštrukcia elektroinštalácie  Zmluva o dielo - ZŠ Komenského_Rekonštrukcia elektroinštalácie 13 381,31 EUR 12.07.2019 9.8.2019