KLIENTSKE CENTRUM


Dňa 1.4.2017 začalo svoju činnosť Klientské centrum spoločnosti Púchov servis s. r. o..

Prevádzka je umiestnená v priestoroch administratívnej budovy spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. so sídlom Sedlišťská 1446/7, Púchov. Cieľom jeho sprevádzkovania bolo zabezpečenie komplexných služieb pre nájomcov i vlastníkov bytov v bytových domoch v správe sústredených na jednom mieste.

 

Prínosom tohto nového oddelenia bude najmä to, že každý klient tu bude môcť vybaviť prakticky všetky bežne sa vyskytujúce požiadavky:
 • nahlásenie poruchy
 • podanie akejkoľvek reklamácie
 • nahliadnutie do priebežnej evidencie bytového domu a bytu
 • vydanie vyhlásenia pre prevod bytu resp. nebytového priestoru
 • iné vyhlásenie správcu resp. mandatára
 • potvrdenie o veku stavby
 • potvrdenie o výške poistného
 • zmena vlastníka bytu
 • podnájom bytu
 • všetky služby týkajúce sa zálohových platieb
 • všetky služby týkajúce sa mesačného predpisu
 • všetky služby týkajúce sa vyúčtovania
 • platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • prijímanie požiadaviek na opravu a údržbu
 • prijímanie požiadaviek na stavebné úpravy bytov a nebytových priestorov

Všetky vyššie uvedené služby budú poskytnuté v rozsahu a na základe kompetencii daných vlastníkmi bytov a jednotlivými SVB a NP našej spoločnosti.

Takisto požadované poplatky za úkony stanovené v cenníku služieb budú uhrádzané priamo v klientskom centre. (Netýka sa to mesačných zálohových platieb, nedoplatkov).

 

Prevádzkové hodiny

Prevádzka klientskeho centra:


 

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

 

11:15 - 14:30
nestránkový deň
7:30 - 10:30  11:15 - 16:00
nestránkový deň
6:30 - 10:30

 

 

 

 

 

Kontakty na pracovníkov klientského centra: 

nahlásenie porúch   4651712 0915 854 997 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
bytový technik Ing. Štefan Ridoško 4651739 0907 756 557 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
bytový technik Ing. Peter Slugeň 4651740 0904 874 638 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
evidentka správy Ing. Emília Hajdíková 4651737 0911 920 309 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
evidentka správy Miroslava Vajdečková 4651738 0911 920 335 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
evidentka správy Ing. Ľudmila Salaniková 4651742 0911 920 330 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
evidentka správy Jana Kaňková 4651741 0911 920 322 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dúfame, že činnosť novootvoreného klientskeho centra bude prínosom pre našich klientov a veríme, že vzájomnou komunikáciou dospejeme k spoločnej spokojnosti.